top of page

Planet 'Fameus'

Liesbet Braeckman

diameter 100 cm (of 120 cm indien het nog een andere 'planeet wordt' als deze zou verkocht zijn intussen)

Textiel, manipulatie van textiel: faux chenille

2000,00 euro tot 2500,00 + btw

NL:
Mijn werk beeldt een planeet uit, een plek van ontsnapping en rust. Achter mijn stikmachine bevind ik me volledig op een andere planeet, ver weg van de dagelijkse sleur, verplichtingen en verwachtingen. Dit creatieve proces biedt me een manier om tot rust te komen en te ontspannen. Met dit kunstwerk wil ik toeschouwers aanmoedigen om hun eigen planeet van rust en vernieuwing te vinden. ledereen verdient een plek waar ze kunnen ontsnappen aan de constante rush van het dagelijks leven, een plek waar ze kunnen herbronnen en zichzelf kunnen zijn zonder druk of stress. Laat dit kunstwerk een uitnodiging zijn om op zoek te gaan naar jouw eigen planeet, een ruimte waar je jezelf kunt losmaken. Of dit nu een fysieke plek is, een hobby, of een moment van meditatie, het is essentieel om die ontsnapping te vinden en te koesteren.

EN:
My work depicts a planet, a place of escape and tranquility. Behind my sewing machine, I find myself completely on another planet, far away from the daily grind, obligations, and expectations. This creative process provides me with a way to relax and unwind. With this artwork, I want to encourage viewers to find their own 'planet' of peace and renewal. Everyone deserves a place where they can escape the constant rush of daily life, a place where they can recharge and be themselves without pressure or stress. Let this artwork be an invitation to seek out your own 'planet,' a space where you can detach from worldly worries. Whether it's a physical place, a hobby, or a moment of meditation, it's essential to find and cherish that escape.

bottom of page