De Connectie

De Connectie is een project van Fameus en wil nieuwkomers in de stad met een passie voor de kunsten, deel laten uitmaken van het amateurkunstenveld in Antwerpen. 

Nieuwkomers brengen hun culturele bagage mee, en betekenen een enorme verrijking voor het culturele landschap van de stad. Maar het is niet eenvoudig om in de stad je weg te zoeken en de perfecte match te vinden met die organisatie, opleiding, ruimte of project waar je terecht kan om je kunstvorm te beoefenen, je talent verder te ontwikkelen, en waar je de nodige presentatiekansen voor je werk krijgt.

 

De kans op slagen wordt véél groter als de omkadering die geboden wordt, verder gaat dan enkel een adres op een briefje mee te geven. Daarom zet Fameus het project De Connectie op.

Er wordt bij elke deelnemer gekeken naar de meest geschikte toeleiding naar het gewenste aanbod. Dit kan zijn door een individuele buddy toe te wijzen of door de deelnemer rechtstreeks in contact te brengen met de organisaties, workshops of projecten die aan de cultuurvraag van de deelnemer kunnen beantwoorden.

De projectmedewerkers zorgen voor opvolging en ondersteuning op maat voor de deelnemers en buddy’s. Dit aan de hand van individuele coaching, een vormingsaanbod voor de buddy’s i.s.m. Atlas en tweemaandelijkse activiteiten met de hele groep. De groepsactiviteiten dienen om de verschillende deelnemers en buddy’s van De Connectie maandelijks bij elkaar te brengen, hen van verschillende kunstdisciplines te laten proeven en samenhorigheid te creëren binnen de groep.

MEER INFO 

Adams Mensah en Jozefien Stevens

adams@fameus.be en jozefien@fameus.be​

03 202 74 32

De Connectie is mede mogelijk gemaakt door Demos en Cera

Schrijf me in voor De Connectie
Man / Vrouw
Ik kan me vrijmaken op:

Fameus

© 2020 - Fameus

Adres

Zirkstraat 36 - 2000 Antwerpen

03 202 74 35

Volg ons online 

  • Facebook
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter
  • Youtube