De Connectie

Met De Connectie maakt Fameus i.s.m. Atlas (integratie & inburgering) artistieke nieuwkomers die met kunst bezig zijn, wegwijs binnen het culturele landschap van Antwerpen.

 

Nieuwkomers brengen hun culturele bagage mee, en betekenen een enorme verrijking voor het culturele landschap van de stad. Maar het is niet eenvoudig om in de stad je weg te zoeken en de perfecte match te vinden met die organisatie, opleiding, ruimte of project waar je terecht kan om je kunstvorm te beoefenen, je talent verder te ontwikkelen, en waar je de nodige presentatiekansen voor je werk krijgt.

 

De kans op slagen wordt véél groter als de omkadering die geboden wordt, verder gaat dan enkel een adres op een briefje mee te geven. Daarom zet Fameus het project De Connectie op.

Er wordt bij elke deelnemer gekeken naar de meest geschikte toeleiding naar het gewenste aanbod. Dit kan zijn door trajecten op maat aan te bieden die kunnen leiden naar aansluiting vinden bij een artistieke community of culturele organisatie, een opleiding, het vinden van een artistieke werkplek, het opzetten van eigen projecten, enz...

 

De projectmedewerkers zorgen voor opvolging en ondersteuning op maat voor de deelnemers en organisaties. Dit aan de hand van individuele coaching, een vormingsaanbod i.s.m. Atlas en tweemaandelijkse activiteiten met de hele groep. De groepsactiviteiten dienen om de verschillende deelnemers van De Connectie maandelijks bij elkaar te brengen, hen van verschillende kunstdisciplines te laten proeven en samenhorigheid te creëren binnen de groep.

MEER INFO 

Adams Mensah en Jozefien Stevens

adams@fameus.be en jozefien@fameus.be​

03 202 74 32

cera-logo.png
demos.jpg

De Connectie is mede mogelijk gemaakt door Demos en Cera

Schrijf me in voor De Connectie
Man / Vrouw
Ik kan me vrijmaken op:

Dank u voor je inschrijving!