top of page

Fonds voor Talentontwikkeling

Projectsubsidies

WAT?

Met het ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunt de stad Antwerpen uitzonderlijke kunstprojecten waarin de artistieke talentontwikkeling van amateurkunstenaars centraal staat.

VOOR WIE OF WAT

Je kan de ondersteuning aanvragen als :

 • individuele kunstenaar of collectief;

 • vereniging voor amateurkunsten die een vzw of feitelijke vereniging is;

 • professionele organisatie of kunstenaar (wie deelneemt aan je project, moet amateurkunstenaar zijn);

 • school die het project buiten de gewone schoolactiviteiten organiseert.

 

Je kan een aanvraag indienen als het project niet behoort tot de dagelijkse werking van je vereniging of van jou als kunstenaar, het project zich richt op de amateurkunstenaar en voldoet aan de verplichte criteria (zie reglement onderaan).

 

De ondersteuning bedraagt maximaal 7.000 euro.

WANNEER?

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op:

 • 1 maart

 • 1 juni

 • 1 september

 • 1 december

HOE?

Aanvragen verlopen via de verenigingendatabank.


Hiervoor heb je een account nodig dat je uiterlijk 1 week voor de uiterste indiendatum kan aanvragen. Je accountaanvraag wordt de eerstvolgende werkdag behandeld.

JURY?

De data van de jurymomenten zijn:

 • donderdag 14 maart 2024

 • maandag 17 juni 2024

 • donderdag 12 september 2024

 • donderdag 12 december 2024

HULP NODIG?

Fameus biedt hulp aan alle aanvragers bij het opmaken, indienen en afrekenen van projecten. Ben je niet helemaal zeker of je project in aanmerking komt voor een projectsubsidie? Of heb je hulp nodig bij het opmaken van een begroting, het digitaal indienen van je aanvraag of het afrekenen van je project?

 

Mail naar tetty@fameus.be 

Dit ondersteuningsreglement treedt in werking op 1 januari 2021 en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020.

INSPIRATIE NODIG?

Bekijk hier de goedgekeurde projecten.

EVALUATIEFORMULIER

Hieronder vind je het evaluatieformulier voor projecten die werden goedgekeurd onder de oude regeling van het Fonds voor Talentontwikkeling.

FOTO- Projectsubsidies: Service
bottom of page