top of page
Missie en Visie: Inner_about

Missie en visie

Fameus ondersteunt het veld van kunst in de vrije tijd in Antwerpen en zorgt er mee voor dat elke kunstenaar en vereniging hiervoor de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt.

DOELSTELLINGEN

  1. Fameus is kenniscentrum en aanspreekpunt voor de Antwerpse amateurkunsten.

  2. Fameus faciliteert en ondersteunt de amateurkunsten in Antwerpen.

  3. Fameus stimuleert creativiteit en schept kansen.

  4. Fameus zet amateurkunst in als verbinder en vernieuwer.

  5. Fameus is een professionele organisatie die haar kennis en expertise actief inzet voor een dynamisch amateurkunstenveld.

bottom of page