facebook_profielfoto_Fameus-03.jpg

Missie en visie

MISSIE

Fameus ondersteunt het veld van kunst in de vrije tijd in Antwerpen en zorgt er mee voor
dat elke kunstenaar en vereniging hiervoor de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt.

DOELSTELLINGEN

 1. Fameus is kenniscentrum en aanspreekpunt voor de Antwerpse amateurkunsten.

 2. Fameus faciliteert en ondersteunt de amateurkunsten in Antwerpen.

 3. Fameus stimuleert creativiteit en schept kansen.

 4. Fameus zet amateurkunst in als verbinder en vernieuwer.

 5. Fameus is een professionele organisatie die haar kennis en expertise actief inzet voor een dynamisch amateurkunstenveld.

UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN

 1. Oplossingen en alternatieven uitstippelen voor het gebrek aan fysieke ruimte voor amateurkunst in de stad.

 2. De projectmiddelen van het Fonds voor Talentontwikkeling verhogen om de dynamiek van de sector blijvend te versterken.

 3. Bestendiging en kennisdeling van de expertise van Fameus op gebied van intercultureel en intergenerationeel samenwerken.

 4. De samenwerking tussen het professionele kunstenveld en het amateurkunstenveld stimuleren.

 5. Onderzoeken mogelijkheden digitale cultuur

 6. Evolueren naar een procesmatige netwerkorganisatie