top of page
Alternatieve subsidielijnen

Fonds nieuwe makers

De stad lanceert het Fonds voor Nieuwe Makers. Daarmee worden Antwerpse kunstenaars begeleid aan het begin van hun professionele carrière als maker. Het Fonds Nieuwe Makers voorziet financiële ondersteuning voor artistieke projecten. Daarnaast stimuleert het artiesten om te werken in een professionele context en gaan de nieuwe makers in interactie met de Antwerpse cultuurhuizen.

Ben je een nieuwe maker en heb je een project dat start vanaf 1 februari 2025? Dien dan samen met een in Antwerpen gevestigd cultuurhuis je aanvraag in via de verenigingendatabank. Dat doe je voor 1 november 2024. Heeft je organisatie nog geen account in de databank? Mail dan uiterlijk 21 oktober 2024 naar cultuursubsidies@antwerpen.be met de gegevens van je organisatie.  Zonder account voor je organisatie kan je geen dossier indienen.


Subsidies cultuurprojecten – per district
Organiseer je een cultuurproject in een van de Antwerpse districten? Dan kan je via de Cultuurantenne van jouw district subsidies aanvragen. Bekijk hiervoor de subsidiepagina van uw district.​

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties  de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie.
De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten focust op beleidsprioriteiten, zoals beschreven in het bovenlokaal cultuurdecreet. Voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 15 mei 2025 zijn deze beleidsprioriteiten vastgelegd:

  1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie

  2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking

  3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Projectsubsidie voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Deze tijdelijke subsidielijn wil kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken. Ze vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een hoge drempel heeft. Deze subsidielijn mikt vooral op amateurkunstenorganisaties, en kleinere, al dan niet professionele spelers die een kleinschalig bovenlokaal cultuurproject willen opzetten. Dit nieuw subsidiereglement maakt bovendien een brug naar het geoptimaliseerd Bovenlokaal Cultuurdecreet dat momenteel in de steigers staat.  

Internationale projecten

De Vlaamse overheid kijkt ook over de landsgrenzen heen en subsidieert internationale initiatieven voor amateurkunsten, die in Vlaanderen worden georganiseerd. Voor projecten in het buitenland biedt de overheid een tussenkomst in de reiskosten.

Tot slot is er ook een mogelijkheid tot cofinanciering van internationale projecten.
Amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Amateurkunstendecreet. Er zijn drie subsidielijnen binnen dit luik voor internationale projecten

Solidariteitsprojecten door en voor jongeren via JINT
Hebben de jongeren in jouw organisatie een idee om hun buurt, stad, provincie beter te maken? Staan ze te springen om bijvoorbeeld een evenement te organiseren om de jongeren in de regio bij elkaar te brengen? Zet met een groep van minstens 5 jongeren een vernieuwend solidariteitsproject op met een sterke lokale impact; er is van alles mogelijk! Als ondersteunende organisatie kan je op extra financiële steun rekenen.

Kleinschalige projectsteun binnen de projectdomeinen van Cera
Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Check of je project past binnen de domeinen waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria. Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in. Wie weet wordt jouw project snel werkelijkheid.

Fondsenwijzer

Cultuurloket maakte een lijst met filantropische stichtingen. 'Stichtingen zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Ze beschikken over fondsen waarmee ze organisaties of individuen ondersteunen. Als je activiteit aansluit bij het doel van een bepaalde stichting of fonds, dan kan het een match zijn om samen te werken.'

bottom of page