top of page
Alternatieve subsidielijnen

toelagen voor kunstprojecten
In het kader van haar regierol Cultuur, geeft de stad Antwerpen toelagen voor Kunstprojecten.

Ze richt zich hierbij in eerste plaats op de professionele kunstensector, waarbij zowel professionele kunstorganisaties als individuele kunstenaars een project kunnen indienen. 


Subsidies cultuurprojecten – per district
Organiseer je een cultuurproject in een van de Antwerpse districten? Dan kan je via de Cultuurantenne van jouw district subsidies aanvragen. Bekijk hiervoor de subsidiepagina van uw district.​

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties  de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie.
De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten focust op beleidsprioriteiten, zoals beschreven in het bovenlokaal cultuurdecreet. Voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 15 mei 2025 zijn deze beleidsprioriteiten vastgelegd:

  1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie

  2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking

  3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Internationale projecten

De Vlaamse overheid kijkt ook over de landsgrenzen heen en subsidieert internationale initiatieven voor amateurkunsten, die in Vlaanderen worden georganiseerd. Voor projecten in het buitenland biedt de overheid een tussenkomst in de reiskosten.

Tot slot is er ook een mogelijkheid tot cofinanciering van internationale projecten.
Amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Amateurkunstendecreet. Er zijn drie subsidielijnen binnen dit luik voor internationale projecten

Solidariteitsprojecten door en voor jongeren via JINT
Hebben de jongeren in jouw organisatie een idee om hun buurt, stad, provincie beter te maken? Staan ze te springen om bijvoorbeeld een evenement te organiseren om de jongeren in de regio bij elkaar te brengen? Zet met een groep van minstens 5 jongeren een vernieuwend solidariteitsproject op met een sterke lokale impact; er is van alles mogelijk! Als ondersteunende organisatie kan je op extra financiële steun rekenen.

Kleinschalige projectsteun binnen de projectdomeinen van Cera
Ben je actief binnen een organisatie die een financiële ruggensteun kan gebruiken? Of wil je met je vereniging een project op poten zetten in jouw regio? Check of je project past binnen de domeinen waarin Cera investeert en of het voldoet aan een aantal criteria. Is dat zo? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in. Wie weet wordt jouw project snel werkelijkheid.

 

Projectsubsidies voor talentontwikkeling in de amateurkunsten - OP/TIL : OP/TIL (cultuuroptil.be)

Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, lanceerde een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project. Deadline? 15 september 2021. 

Fondsenwijzer

Cultuurloket maakte een lijst met filantropische stichtingen. 'Stichtingen zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Ze beschikken over fondsen waarmee ze organisaties of individuen ondersteunen. Als je activiteit aansluit bij het doel van een bepaalde stichting of fonds, dan kan het een match zijn om samen te werken.'

bottom of page