Alternatieve subsidielijnen

Impulssubsidies voor beginnende kunstorganisaties
Met een impulssubsidie krijgen startende kunstorganisaties met een vaste structuur en een aanzet tot een continue werking een duwtje in de rug naar een structurele erkenning en subsidiëring binnen het Vlaamse Kunstendecreet.
 

Activiteitssubsidies Stadsmakers
Vraag activiteitssubsidies aan als u een van volgende initiatieven wil organiseren:

  • Een kleine activiteit. Met deze subsidie kan je een leuke activiteit in je buurt organiseren of je buren uitnodigen voor een straatfeest. Je kan hiervoor tot 100 euro subsidie krijgen van de stad.

  • Een grote activiteit zonder partner. Met deze subsidie kan je een grote activiteit in je buurt organiseren of je buren uitnodigen op een groot straatfeest. Je kan hiervoor tot 500 euro subsidie krijgen van de stad.

  • Een grote activiteit met partner. Met deze subsidie kan je samen met een andere vereniging of bewonersgroep een grote activiteit of straatfeest organiseren. Je kan hiervoor tot 1000 euro subsidie krijgen van de stad.

 

Projectsubsidies Stadsmakers
Vraag projectsubsidies aan als u een van volgende initiatieven wil organiseren:

  • Een groot project met personeels- of werkingsmiddelen waarbij je subsidie kan krijgen voor een project waarbij je de leefbaarheid in de stad verbetert. Je kan hiervoor tot 10.000 euro subsidie krijgen van de stad.

  • Een lokaal, leegstand pand of braakliggend terrein omvormen tot een plek voor de buurt.

 


Subsidies cultuurprojecten – per district
Organiseer je een cultuurproject in een van de Antwerpse districten? Dan kan je via de Cultuurantenne van jouw district subsidies aanvragen. Bekijk hiervoor de subsidiepagina van uw district.​

 


Projectsubsidies voor jeugdverenigingen
Heb je als jeugdvereniging een idee voor een tijdelijke activiteit voor en door jongeren?

Heb je niet als doel om hier winst mee te maken, maar wil je vooral jongeren een kans geven om hun talent te tonen? Dan kan je daar projectsubsidies voor aanvragen.
 

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Deze projectsubsidies geven organisaties alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk.

Het decreet stimuleert langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten. Wie kan een aanvraag doen? Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk en gevestigd zijn in Vlaanderen of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Let op: projecten van jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie via het decreet bovenlokaal jeugdwerk, komen niet in aanmerking.

De eerstvolgende deadline is 15 november 2019 voor projecten die starten tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 en maximum 3 jaar lopen.

Internationale projecten
De Vlaamse overheid steunt niet louter lokale of regiogebonden initiatieven voor amateurkunsten, maar kijkt ook over de landsgrenzen heen. Zo kunnen internationale evenementen of congressen die in Vlaanderen worden georganiseerd in aanmerking komen voor subsidiëring. Voor projecten in het buitenland biedt de Vlaamse overheid een tussenkomst in de reiskosten.

Fameus

Adres

Zirkstraat 36 - 2000 Antwerpen

Volg ons online 

  • Facebook
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter
  • Youtube

03 202 74 35

© 2019 - Fameus