Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling

Met de projectsubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunen Fameus vzw en Stad Antwerpen tijdelijke en uitzonderlijke kunst- en cultuurprojecten van amateurkunstenaars of niet-professionele kunstenaars.

Het project dat je indient voor de subsidie:

 • behoort niet tot de dagelijkse werking van je vereniging of van jou als kunstenaar,
 • is het resultaat van een artistiek proces,
 • verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse werking van je vereniging of van jou als kunstenaar,
 • ontwikkelt het talent van de kunstenaars die deelnemen. Daarom moeten deelnemers professionele begeleiding krijgen en is er een feedbackmoment nodig.

VRAAG OP VOORHAND ADVIES AAN FAMEUS OVER JOUW SUBSIDIEDOSSIER = MEER KANS OP SLAGEN  

Praktisch


Lees het reglement en download het aanvraagformulier. Elk jaar zijn er 4 indiendata, namelijk:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

Doe je aanvraag minstens 2 maanden voor aanvang van je project:

per post:
Fameus
Fonds voor Talentontwikkeling
Hofstraat 15
2000 Antwerpen

of via e-mail: gwen@fameus.be 
Let op: voor e-mailberichten groter dan 5MB, vragen we om gebruik te maken van WeTransfer.

Als we jouw aanvraag ontvangen, bevestigen we dit. Heb jij je aanvraag al doorgestuurd maar heb je nog geen bevestiging ontvangen? Mail dan even naar gwen@fameus.be of bel +32 3 202 74 36. 

Voor wie

Je kunt de subsidie aanvragen als:

 • individuele kunstenaar of collectief
 • vereniging voor amateurkunsten die een vzw of feitelijke vereniging is
  (Het is niet verplicht, maar wel een pluspunt als je aangesloten bent bij een landelijke organisatie voor amateurkunsten.)
 • professionele organisatie (Wie deelneemt aan je project, moet amateurkunstenaar zijn.)
 • school die het project buiten de gewone schoolactiviteiten organiseert

 

Waar

Je kunt de subsidie aanvragen als:

 • de vereniging of je organisatie een werking heeft in een van de 9 Antwerpse districten
 • de meeste kunstenaars die deelnemen aan je project in een van de 9 Antwerpse districten wonen

 

Wat

Je kunt de subsidie aanvragen als je het project:

 • in een van de 9 Antwerpse districten organiseert,
 • goed afbakent, zowel in tijd en ruimte, en zowel inhoudelijk als financieel,
 • uitwerkt tijdens de vrije tijd,
 • laat voldoen aan de verplichte criteria (zie reglement)

 

Waarvoor niet?

De betoelaging voor winstgevende projecten, lonen van uitvoerders en reguliere werking.

 

Hulp nodig?

De medewerkers van Fameus begeleiden je graag om je aanvraagformulier en begroting in te vullen. Neem contact op met de subsidiemedewerker van Fameus, ten laatste vier weken voor je moet indienen. Ook met prille ideeën ben je welkom bij Fameus. Op voorhand hulp vragen = meer kans op slagen.

 

Jurymomenten

Fameus vzw beslist of je de subsidie krijgt na het advies van de jury. De jury vergadert telkens maximaal twee weken na de indiendatum. Tijdens die juryvergaderingen kan je je project komen toelichten en kan je eventuele vragen van de jury beantwoorden. Als je dat wil doen, duid je dat aan op je aanvraagformulier.De jurymomenten in 2018 gaan door op: donderdag 15 maart, donderdag 14 juni, dinsdag 18 september en woensdag 12 december. Je project mondeling toelichten is niet verplicht.

 

Evaluatie

Is je aanvraag goedgekeurd, dan dien je – ten laatste drie maanden na het einde van je project – je evaluatiedossier in. Je evaluatiedossier bevat:

 • een inhoudelijk projectverslag. Daarin vertel je de positieve en negatieve ervaringen van je project. Je evalueert ook of je de doelstellingen van je project bereikte.
 • een financieel projectverslag. Dat bestaat uit de afrekening van het project. Die stel je op eenzelfde manier op als je begroting. De afrekening toont aan waarvoor je de subsidie gebruikte.

 

Goedgekeurde projecten

Bekijk de lijst met goedgekeurde projecten van 2015, 2016 en 2017.

publiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info


Gwen Vanderreyd
Projecten| Fonds voor Talentontwikkeling 
+32 3 202 74 36
gwen@fameus.be