top of page

Brenger van de Regen

Dupani

160 cm x 120 cm

Acrylverf op doek, zwarte kader

€2.240

[NL]

Vroeger geloofden Aboriginals dat kikkers de regen brengen. Dit komt door het fenomeen dat zich afspeelt wanneer de lucht vochtig wordt en het weldra gaat regen. De kikkers kruipen uit de poelen en struiken omdat het water weldra gaat stijgen. Hetzelfde wat men hier vroeger graag dacht over de haan die de zon opriep. Het is een causaal denken (oorzaak-gevolgrelatie) wat diep verankerd zit in de manier hoe wij naar bepaalde zaken kijken. Ook dit werk kan je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Speelt dit zich onder water of boven water af? Is het een reflectie van een vogel die opstijgt of is het een vogel die neerdaalt?

[ENG]

Aboriginals used to believe that frogs bring the rain. This is because of the phenomenon that occurs when the air becomes moist and it will soon rain. The frogs crawl out of the pools and bushes because the water is about to rise. The same thing that people here used to think about the rooster raising the sun. It is a way of causal thinking (cause-effect relationship) which is deeply embedded in the way we look at certain things. You can also look at this work in different perspectives. Is this taking place underwater or above water? Is it a reflection of a bird taking off or is the bird descending?

bottom of page