top of page
FameusOpenCallFBBanner.png
Open Call Groepsexpo

(scroll down for English)

Fameus zoekt kunstenaars! Ben je schilder, videokunstenaar, tekenaar, fotograaf, street artist, beeldhouwer, of interdisciplinair kunstenaar? Maak je films, installaties of illustraties en wil je graag samen met anderen tentoonstellen? Schrijf je dan nu in voor deze unieke groepsexpo.

Maak een nieuw werk of presenteer een bestaand werk (max 2 jaar oud) binnen het thema: gemeenschap.

 

Voor wie?

Vrijetijdsartiesten, kunststudenten en beginnende kunstenaars actief in Antwerpen. 

 

Curatoren

De tentoonstelling wordt gecureerd door het Lerend Netwerk van Fameus. Een groep talentvolle kunstenaars die het voorbije jaar samen kwamen om dit project op poten te zetten. Ze cureren de expo samen met Kevin Kotahunyi een beeldend kunstenaar, consultant en curator bij Please Add Color.

 

Thema en inspiratiemoment

Het thema is gemeenschap.

Op 28 februari 2023 van 18 uur tot 20 uur vindt een open inspiratiemoment plaats bij Fameus met het Lerend Netwerk en co-curator Kevin Kotahunyi.

Jury

Na inschrijving word je uitgenodigd voor een jurymoment op midden mei 2023, waar een professionele jury samen met het Lerend Netwerk zal beslissen of er geen, een of meerdere van je werken worden opgenomen in de tentoonstelling. Je krijgt tijdens het jurymoment waardevolle feedback over je werk.

Juryleden worden nog aangekondigd.

 

Timing

Inschrijven voor de expo is niet meer mogelijk.

De expo opent op 2 juni 2023.

Fameus is looking for artists! Are you a painter, video artist, illustrator, photographer, street artist, sculptor, or interdisciplinary artist? Do you make films, installations or illustrations and would you like to exhibit together with others? Register now for this unique group exhibition.

Create a new work or present an existing work (max 2 years old) within the theme: community.

 

For whom?

Leisure artists, art students and starting artists active in Antwerp.

 

Curators

The exhibition is curated by the Learning Network of Fameus. A group of talented artists who came together last year to set up this project. They curate the expo together with Kevin Kotahunyi a visual artist, consultant and curator at Please Add Color.

Theme and moment of inspiration

The theme is community.

On February 28 th, 2023, an inspirational moment will take place at Fameus with the Learning Network and co-curator Kevin Kotahunyi.

Jury

After registration you will be invited for a jury moment mid May 2023, where a professional jury will decide together with the Learning Network whether none, one or more of your works will be included in the exhibition. You will receive valuable feedback about your work during the jury moment.

Jury members are yet to be announced.

Timing

The exhibition opens on 2 June 2023.

Registrations for the exhibition are closed.

bottom of page