CORONA ENQUETE: SAMENVATTING

 

Van midden maart tot midden april stuurde Fameus een enquête naar haar netwerk om te peilen naar de impact van de Coronacrisis op kunst in de vrije tijd in Antwerpen. 78 mensen vulden de enquête in, 92% van deze respondenten woont in Antwerpen of de heel nabije omgeving.
Bijna de helft van de respondenten is lid van een organisatie en 33,3% gaf aan individueel kunstenaar te zijn. De respondenten vervullen verschillende functies zoals maker, artistiek projectmedewerker, dirigent, leerkracht, workshopgever,…


Het valt op dat er enorm veel activiteiten van verschillende aard worden geannuleerd tijdens de Coronacrisis. Er vallen vooral voorstellingen, repetities, festivals, exposities en workshops weg binnen allerlei kunstdisciplines.


Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de Coronacrisis financiële gevolgen heeft voor zijn/haar werking of kunstbeoefening. 60% denkt zelfs in financiële problemen te komen als de ‘lockdown’ lang van toepassing blijft. Dit schrijft men toe aan het mislopen van inkomsten of lidgelden die moeten worden terugbetaald en dit terwijl kosten zoals huur gewoon doorlopen. De andere 40% denkt het wel te redden via reserve of verliest geen inkomsten omdat die er sowieso niet zijn. In maart en april zagen de meeste respondenten weinig of geen opportuniteiten binnen de eigen kunstenpraktijk. Er worden wel online lessen aangeboden, maar deze zijn dan gratis, de kwaliteit is vaak niet gelijkwaardig en het online bereik ligt lager. Over het algemeen is er dus niet veel enthousiasme over online alternatieven. Er wordt ook aangegeven dat kansengroepen bereiken een moeilijke (bijna onmogelijke) uitdaging is via online kanalen. 


Sommigen zien echter wel kansen in de tijd die ze nu krijgen om zaken verder uit te diepen of om bijvoorbeeld een online webshop op te starten met grafisch werk.


Naast een financiële angst, heerst er bij 33,6% van de respondenten een angst om een deel van het opgebouwde netwerk te verliezen. Zijn we nog wel populair genoeg na de crisis?
Ten slotte valt het wel op dat bijna iedereen voldoende is geïnformeerd over de epidemie. De belangrijkste vraag die alsnog naar boven komt is of er compensaties mogelijk zijn voor kunstenaars die opdrachten zijn misgelopen, wanneer repetities en activiteiten terug kunnen opstarten en de vraag of je alleen kunst mag beoefenen in de openbare ruimte. 


Fameus reikt vrijetijdskunstenaars graag de hand om een antwoord te geven op deze vragen via individuele (online) gesprekken.

Fameus

© 2020 - Fameus

Adres

Zirkstraat 36 - 2000 Antwerpen

03 202 74 35

Volg ons online 

  • Facebook
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter
  • Youtube