top of page

Sociable feet (2023), x, Berlin (2023)

Marieke Vanrintel

+- A4

Mat papier

bespreekbaar

Het openbare vervoer, een plaats waar schijnbare sociale cohesie een weerspiegeling is van onze eenzame, individualistische westerse samenleving. // ENG: Public transportation, a place where apparent social cohesion reflects our lonely, individualistic Western society.

bottom of page