Werkingssubsidies Jeugdverenigingen Amateurkunst

Praktisch

Het reglement voor de werkingssubsidies van het Fonds voor Talentontwikkeling werd vernieuwd! Omdat de publicatie van het nieuwe reglement langer duurde dan voorzien, verzetten we de deadline éénmalig naar 1 november 2017!
Aanvragen voor de werkingsjaren 2018 en 2019 moeten dus ten laatste ingediend worden op 1 november. 

We organiseren twee infomomenten waarop we het nieuwe reglement toelichten en waar u na afloop vragen kan stellen.
dinsdag 3 oktober van 19u tot 22u in Zaal Zirkus, Zirkstraat 36
donderdag 5 oktober van 10u tot 13u in Zaal Zirkus, Zirkstraat 36

Inschrijven voor de infomomenten kan tot 1 oktober via gwen@fameus.be

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– je wordt beoordeeld op de kwaliteit van je werking, eerder dan op de kwantiteit
– je vraagt op voorhand aan voor de komende twee werkingsjaren
– je kan maximum 4250 euro per werkingsjaar aanvragen

Met de werkingssubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunen Fameus vzw en de stad Antwerpen de werking van verenigingen die kunst met kinderen en jongeren beoefenen. De deelnemers ontwikkelen zich in groepsverband door één of meerdere artistieke expressievormen te beoefenen.
Hieruit ontstaan toonmomenten voor een ruim publiek die actief gepromoot worden.

De werking die je indient voor de subsidie:

  • verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse organisatie van je vereniging;
  • ontwikkelt het talent van de kinderen en jongeren die deelnemen. Dit door deelnemers te begeleiden door kunstenaars met pedagogische bekwaamheid;
  • voorziet een publiek moment voor de deelnemers (een optreden, toonmoment, open repetitie, deelname aan een publieke culturele activiteit,..)

De subsidie wordt steeds toegekend voor twee werkingsjaren volgend op de indiendatum. Werkingssubsidies worden slechts uitbetaald volgens zover er kredieten beschikbaar zijn in het jaarlijks budget van Fameus vzw. Na het eerste werkingsjaar bezorg je een werkingsverslag en financiële afrekening van het voorbije werkjaar. Bij het niet naleven van de voorwaarden, behoudt Fameus zich het recht toe de subsidie terug te vorderen.

Lees het reglement en download het aanvraagformulier.

per post:
Fonds voor Talentontwikkeling
Hofstraat 15
2000 Antwerpen

of via e-mail:
gwen@fameus.be

 

 

 

 

Erkende cultuurverenigingen


Deze verenigingen ontvingen in het verleden een subsidie van Fameus vzw en Stad Antwerpen. Via hun website kom je alvast meer te weten!

 

meer info

Gwen Vanderreyd
Projecten| Fonds voor Talentontwikkeling 
+32 3 202 74 36
gwen@fameus.be