Werkingssubsidies Jeugdverenigingen Amateurkunst

Praktisch

Het reglement voor de werkingssubsidies van het Fonds voor Talentontwikkeling werd vernieuwd in 2017!
Aanvragen voor 2018 en 2019 moesten ten laatste ingediend worden op 1 november 2017.
Wil jij ook werkingssubsidie aanvragen dan kan dat opnieuw voor de werkingsjaren 2020 en 2021.
Je dient je aanvraag ten laatste op 1 oktober 2019 in.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuw reglement zijn:
– je wordt beoordeeld op de kwaliteit van je werking, eerder dan op de kwantiteit
– je vraagt op voorhand aan voor de komende twee werkingsjaren
– je kan maximum 4250 euro per werkingsjaar aanvragen

Met de werkingssubsidie ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunen Fameus vzw en de stad Antwerpen de werking van verenigingen die kunst met kinderen en jongeren beoefenen. De deelnemers ontwikkelen zich in groepsverband door één of meerdere artistieke expressievormen te beoefenen. Hieruit ontstaan toonmomenten voor een ruim publiek die actief gepromoot worden.

De werking die je indient voor de subsidie:

  • verhoogt de kwaliteit van de dagelijkse organisatie van je vereniging;
  • ontwikkelt het talent van de kinderen en jongeren die deelnemen. Dit door deelnemers te begeleiden door kunstenaars met pedagogische bekwaamheid;
  • voorziet een publiek moment voor de deelnemers (een optreden, toonmoment, open repetitie, deelname aan een publieke culturele activiteit,..)

De subsidie wordt steeds toegekend voor twee werkingsjaren volgend op de indiendatum. Werkingssubsidies worden slechts uitbetaald volgens zover er kredieten beschikbaar zijn in het jaarlijks budget van Fameus vzw. Na het eerste werkingsjaar bezorg je een werkingsverslag en financiële afrekening van het voorbije werkjaar. Bij het niet naleven van de voorwaarden, behoudt Fameus zich het recht toe de subsidie terug te vorderen.

Lees het reglement en download het aanvraagformulier.

per post:
Fonds voor Talentontwikkeling
Hofstraat 15
2000 Antwerpen

of via e-mail:
gwen@fameus.be

 

 

 

 

Erkende cultuurverenigingen


Deze verenigingen ontvingen in het verleden een subsidie van Fameus vzw en Stad Antwerpen. Via hun website kom je alvast meer te weten!

 

meer info

Gwen Vanderreyd
Projecten| Fonds voor Talentontwikkeling 
+32 3 202 74 36
gwen@fameus.be